2 minute read

Roses are red,
Violets are blue,
Community loves dbatools
dbatools love it too

Author unknown

czym jest dbatools?

dbatools.io to zbiór poleceń PowerShell służących do zarządzanie serwerem SQL, zawartych w pojedyńczym module. Oprócz tego, jest to otwarte oprogramowanie, stworzone przez osoby pracujące z serwerem SQL i językiem PowerShell przez wiele lat. Niektórzy twierdzą, że są one SQL Server Management Studio w wersji wiersza poleceń jednak myślę że to coś więcej.

czym jest społeczność SQL?

Społeczność SQL (lub #SQLFamily) to grupa profesjonalistów związanych z danymi skupiona głównie wokół serwera Microsoft.

XOXOXO

Te dwa zbiory ludzi mają część wspólną - osoby które są aktywnymi członkami społeczności i które mają swój wkład w rozwoju dbatools, stąd to przywiązanie. W większości przypadków jest to sytuacja w której każdy wygrywa.

dziedzictwo

W tej części zaprezentuję kilka narzędzi społeczności, które są dostępne za pośrednictwem dbatools.

Install-DbaFirstResponder

Zbiór skryptów oryginalnie stworzony przez osoby stojące za marką Brent Ozar Unlimited (blog|twitter), później udostępnione w wersji otwartego oprogoramowania.

instalacja FRK bezpośrednio z GitHub

Install-DbaFirstResponderKit -SqlInstance $server -Branch main -Database master -WhatIf
<#
What if: Performing the operation "Downloading zip file" on target "https://github.com/BrentOzarULTD/SQL-Server-First-Responder-Kit/archive/main.zip".
What if: Performing the operation "Copying extracted files to the local module cache" on target "LocalCachedCopy".
What if: Performing the operation "Connecting to localhost,1433" on target "localhost,1433".
What if: Performing the operation "Installing FRK procedures in master on localhost,1433" on target "master".
#>

https://github.com/BrentOzarULTD/SQL-Server-First-Responder-Kit
https://www.brentozar.com/responder/

Install-DbaMaintenanceSolution

Bardzo poteżny zbiór funkcji służący do zarządzania aktywnościami konsweracyjnymi serwera SQL (kopie zapasowe, konsweracja indeksów, sprawdzania poprawności baz) stworzone przez Ola Hallengren.

Install-DbaMaintenanceSolution -SqlInstance $server -Database master -InstallJobs -LogToTable -WhatIf 
<#
PS C:\dbatools> Install-DbaMaintenanceSolution -SqlInstance $server -Database master -InstallJobs -LogToTable -WhatIf 
What if: Performing the operation "Installing CommandLog.sql" on target "localhost,1433".
What if: Performing the operation "Installing MaintenanceSolution.sql" on target "localhost,1433".
#>

https://github.com/olahallengren/sql-server-maintenance-solution
https://ola.hallengren.com

Install-DbaWhoIsActive

Adam Machanic (blog|twitter) stworzył procedurę składowaną bez której byłoby bardzo smutno w trakcie rozwiązywania problemów z serwerem SQL.

Install-DbaWhoIsActive -SqlInstance $server -Database master -WhatIf  
<#  
What if: Performing the operation "Downloading sp_WhoisActive" on target "DESKTOP-VDRVEN3".
What if: Performing the operation "Unpacking zipfile" on target "DESKTOP-VDRVEN3".
What if: Performing the operation "Reading SQL file into memory" on target "DESKTOP-VDRVEN3".
What if: Performing the operation "Installing sp_WhoisActive" on target "localhost,1433".
#>

https://github.com/amachanic/sp_whoisactive
http://whoisactive.com

Invoke-DbaDiagnosticQuery

Glenn Berry (blog|twitter) zmienił świat administratora baz danych kiedy zebrał te wszystkie użyteczne zapytania w jednym miejscu. Kiedykolwiek napotkasz na problemy z wydajnocią serwera SQL skorzystaj ze skryptów i zobacz gdzie boli.

https://glennsqlperformance.com/resources/ https://github.com/ktaranov/sqlserver-kit/tree/master/Scripts

Install-DbaSqlWatch

“Młodzieniec” posród narzędzi społeczności dostępnych z modułu dbatools. Rozwiązanie monitoringu w formie otwartego oprogramowania stworzone przez Marcina Gmińskiego (blog|twitter).

https://github.com/marcingminski/sqlwatch
https://sqlwatch.io

Dziękuję,
Mikey