Instalowanie narzędzi społeczności z pomocą dbatools

2 minute read

Read it in English :uk:

Roses are red,
Violets are blue,
Community loves dbatools
dbatools love it too

Author unknown

czym jest dbatools?

dbatools.io to zbiór poleceń PowerShell służących do zarządzanie serwerem SQL, zawartych w pojedyńczym module. Oprócz tego, jest to otwarte oprogramowanie, stworzone przez osoby pracujące z serwerem SQL i językiem PowerShell przez wiele lat. Niektórzy twierdzą, że są one SQL Server Management Studio w wersji wiersza poleceń jednak myślę że to coś więcej.

czym jest społeczność SQL?

Społeczność SQL (lub #SQLFamily) to grupa profesjonalistów związanych z danymi skupiona głównie wokół serwera Microsoft.

XOXOXO

Te dwa zbiory ludzi mają część wspólną - osoby które są aktywnymi członkami społeczności i które mają swój wkład w rozwoju dbatools, stąd to przywiązanie. W większości przypadków jest to sytuacja w której każdy wygrywa.

dziedzictwo

W tej części zaprezentuję kilka narzędzi społeczności, które są dostępne za pośrednictwem dbatools.

Install-DbaFirstResponder

Zbiór skryptów oryginalnie stworzony przez osoby stojące za marką Brent Ozar Unlimited (blog|twitter), później udostępnione w wersji otwartego oprogoramowania.

instalacja FRK bezpośrednio z GitHub

Install-DbaFirstResponderKit -SqlInstance $server -Branch main -Database master -WhatIf
<#
What if: Performing the operation "Downloading zip file" on target "https://github.com/BrentOzarULTD/SQL-Server-First-Responder-Kit/archive/main.zip".
What if: Performing the operation "Copying extracted files to the local module cache" on target "LocalCachedCopy".
What if: Performing the operation "Connecting to localhost,1433" on target "localhost,1433".
What if: Performing the operation "Installing FRK procedures in master on localhost,1433" on target "master".
#>

https://github.com/BrentOzarULTD/SQL-Server-First-Responder-Kit
https://www.brentozar.com/responder/

Install-DbaMaintenanceSolution

Bardzo poteżny zbiór funkcji służący do zarządzania aktywnościami konsweracyjnymi serwera SQL (kopie zapasowe, konsweracja indeksów, sprawdzania poprawności baz) stworzone przez Ola Hallengren.

Install-DbaMaintenanceSolution -SqlInstance $server -Database master -InstallJobs -LogToTable -WhatIf 
<#
PS C:\dbatools> Install-DbaMaintenanceSolution -SqlInstance $server -Database master -InstallJobs -LogToTable -WhatIf 
What if: Performing the operation "Installing CommandLog.sql" on target "localhost,1433".
What if: Performing the operation "Installing MaintenanceSolution.sql" on target "localhost,1433".
#>

https://github.com/olahallengren/sql-server-maintenance-solution
https://ola.hallengren.com

Install-DbaWhoIsActive

Adam Machanic (blog|twitter) stworzył procedurę składowaną bez której byłoby bardzo smutno w trakcie rozwiązywania problemów z serwerem SQL.

Install-DbaWhoIsActive -SqlInstance $server -Database master -WhatIf  
<#  
What if: Performing the operation "Downloading sp_WhoisActive" on target "DESKTOP-VDRVEN3".
What if: Performing the operation "Unpacking zipfile" on target "DESKTOP-VDRVEN3".
What if: Performing the operation "Reading SQL file into memory" on target "DESKTOP-VDRVEN3".
What if: Performing the operation "Installing sp_WhoisActive" on target "localhost,1433".
#>

https://github.com/amachanic/sp_whoisactive
http://whoisactive.com

Invoke-DbaDiagnosticQuery

Glenn Berry (blog|twitter) zmienił świat administratora baz danych kiedy zebrał te wszystkie użyteczne zapytania w jednym miejscu. Kiedykolwiek napotkasz na problemy z wydajnocią serwera SQL skorzystaj ze skryptów i zobacz gdzie boli.

https://glennsqlperformance.com/resources/ https://github.com/ktaranov/sqlserver-kit/tree/master/Scripts

Install-DbaSqlWatch

“Młodzieniec” posród narzędzi społeczności dostępnych z modułu dbatools. Rozwiązanie monitoringu w formie otwartego oprogramowania stworzone przez Marcina Gmińskiego (blog|twitter).

https://github.com/marcingminski/sqlwatch
https://sqlwatch.io

Dziękuję,
Mikey