6 minute read

dbatools.io = command-line SQL Server Management Studio

Ten wpis jest częścią serii ukazującej praktyczne przykłady użycia modułu. Główny wpis zawierający odnośniki do pozostałych wpisów serii można znaleźć tutaj: dbatools.io = SQL Server Management Studio jako wiersz poleceń - spis treści.

Zobacz bazy danych

Kiedy potrzebuję na szybko sprawdzić bazy danych w SSMS używam tego:

Get-DbaDatabase

Z modułem dbatools wystarczy, że użyję następującego polecenia:

Get-DbaDatabase

# pokaż wszystkie bazy danych
Get-DbaDatabase -SqlInstance $server | Format-Table

<#
ComputerName InstanceName SqlInstance Name  Status IsAccessible RecoveryModel LogReuseWaitStatus SizeMB Compatibility Collation          Owner LastFullBackup
------------ ------------ ----------- ----  ------ ------------ ------------- ------------------ ------ ------------- ---------          ----- --------------
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 master Normal     True    Simple      Nothing   6  Version140 SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS sa  01/01/0001 ...
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 tempdb Normal     True    Simple      Nothing   16  Version140 SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS sa  01/01/0001 ...
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 model Normal     True     Full      Nothing   16  Version140 SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS sa  01/01/0001 ...
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 msdb  Normal     True    Simple    Transaction  15.5  Version140 SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS sa  01/01/0001 ...
#>

W podobny sposób możemy zobaczyć szczegóły pojedynczej bazy danych:

Get-DbaDbFile

Get-DbaDbFile

# pokaż szczegóły plików bazy danych
Get-DbaDbFile -SqlInstance $server -Database tempdb | Format-Table

<#
ComputerName InstanceName SqlInstance Database FileGroupName ID Type TypeDescription LogicalName PhysicalName          
------------ ------------ ----------- -------- ------------- -- ---- --------------- ----------- ------------          
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 tempdb  PRIMARY    1  0 ROWS      tempdev   /var/opt/mssql/data/tempdb.mdf 
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 tempdb         2  1 LOG       templog   /var/opt/mssql/data/templog.ldf
#>

Get-DbaDbSpace

# pokaż dodatkowe informacje o wolnej/zajętej przestrzeni w plikach
Get-DbaDbSpace -SqlInstance $server -Database tempdb| Format-Table

<#
ComputerName InstanceName SqlInstance Database FileName FileGroup PhysicalName          FileType UsedSpace  FreeSpace
------------ ------------ ----------- -------- -------- --------- ------------          -------- ---------  ---------
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 tempdb  tempdev PRIMARY  /var/opt/mssql/data/tempdb.mdf ROWS   3.00 MB   5.00 MB 
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 tempdb  templog      /var/opt/mssql/data/templog.ldf LOG   1,024.00 KB 7.00 MB   
#>

Zobacz zadania agenta SQL

Agent SQL jest istotnym komponentem i możliwość zobaczenia co się dzieje w środku jest bardzo ważna. W SSMS poklikamy tu i ówdzie i zobaczymy następujące okienko:

Get-DbaAgentJob

Podejrzenie szczegółowych informacji konkretnego zadania, to kwestia kilku kliknięć i przejścia paru zakładek:

Get-DbaAgentJob

Teraz przejdźmy do modułu dbatools i zobaczmy, co mają w ofercie.

dbatools: Get-DbaAgentJob

# pokaż zadania
Get-DbaAgentJob -SqlInstance $server | Format-Table

<#
ComputerName InstanceName SqlInstance Name                   Category       OwnerLoginName CurrentRunStatus CurrentRunRetryAttempt Enabled
------------ ------------ ----------- ----                   --------       -------------- ---------------- ---------------------- -------
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 AJob                   Database Maintenance sa             Idle           0  True
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 CommandLog Cleanup            Database Maintenance sa             Idle           0  True
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 DatabaseBackup - SYSTEM_DATABASES - FULL Database Maintenance sa             Idle           0  True
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 DatabaseBackup - USER_DATABASES - DIFF  Database Maintenance sa             Idle           0  True
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 DatabaseBackup - USER_DATABASES - FULL  Database Maintenance sa             Idle           0  True
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 DatabaseBackup - USER_DATABASES - LOG   Database Maintenance sa             Idle           0  True
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 DatabaseIntegrityCheck - SYSTEM_DATABASES Database Maintenance sa             Idle           0  True
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 DatabaseIntegrityCheck - USER_DATABASES  Database Maintenance sa             Idle           0  True
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 IndexOptimize - USER_DATABASES      Database Maintenance sa             Idle           0  True
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 sp_delete_backuphistory          Database Maintenance sa             Idle           0  True
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 sp_purge_jobhistory            Database Maintenance sa             Idle           0  True
#>

Get-DbaAgentJobStep

# pokaż szczegóły kroków zadań
Get-DbaAgentJobStep -SqlInstance $server | Format-Table

<#
ComputerName InstanceName SqlInstance AgentJob                 Name                    SubSystem LastRunDate     LastRunOutcome
------------ ------------ ----------- --------                 ----                    --------- -----------     --------------
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 AJob                   AStep                   TransactSql 01/01/0001 00:00:00     Failed
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 AJob                   BStep                   TransactSql 01/01/0001 00:00:00     Failed
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 CommandLog Cleanup            CommandLog Cleanup            TransactSql 01/01/0001 00:00:00     Failed
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 DatabaseBackup - SYSTEM_DATABASES - FULL DatabaseBackup - SYSTEM_DATABASES - FULL TransactSql 01/01/0001 00:00:00     Failed
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 DatabaseBackup - USER_DATABASES - DIFF  DatabaseBackup - USER_DATABASES - DIFF  TransactSql 01/01/0001 00:00:00     Failed
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 DatabaseBackup - USER_DATABASES - FULL  DatabaseBackup - USER_DATABASES - FULL  TransactSql 01/01/0001 00:00:00     Failed
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 DatabaseBackup - USER_DATABASES - LOG   DatabaseBackup - USER_DATABASES - LOG   TransactSql 01/01/0001 00:00:00     Failed
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 DatabaseIntegrityCheck - SYSTEM_DATABASES DatabaseIntegrityCheck - SYSTEM_DATABASES TransactSql 01/01/0001 00:00:00     Failed
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 DatabaseIntegrityCheck - USER_DATABASES  DatabaseIntegrityCheck - USER_DATABASES  TransactSql 01/01/0001 00:00:00     Failed
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 IndexOptimize - USER_DATABASES      IndexOptimize - USER_DATABASES      TransactSql 01/01/0001 00:00:00     Failed
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 sp_delete_backuphistory          sp_delete_backuphistory          TransactSql 01/01/0001 00:00:00     Failed
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 sp_purge_jobhistory            sp_purge_jobhistory            TransactSql 01/01/0001 00:00:00     Failed
#>

Z kilkoma modyfikacjami możemy szybko zobaczyć jakie polecenie będzie wykonywane w zadaniu.

# pokaż polecenie w wybranym kroku zadania
Get-DbaAgentJobStep -SqlInstance $server -Job Ajob| SELECT AgentJob, Name, Command | Out-GridView

Get-DbaAgentJobStep

Pokaż loginy/użytkowników/role

Innym ważnym elementem dbania o serwer jest zarządzanie użytkownikami. W tej części zobaczymy jak szybko sprawdzić podstawowe informacje o loginach, użytkownikach i rolach. Na początek zobaczmy loginy:

Get-DbaLogin

Get-DbaLogin

# pokaż loginy na serwerze
Get-DbaLogin -SqlInstance $server | Format-Table

<#
ComputerName InstanceName SqlInstance Name                 LoginType CreateDate     LastLogin      HasAccess IsLocked IsDisabled
------------ ------------ ----------- ----                 --------- ----------     ---------      --------- -------- ----------
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 ##MS_PolicyEventProcessingLogin##   SqlLogin 30/11/2018 15:04:10             True  False    True
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 ##MS_PolicyTsqlExecutionLogin##    SqlLogin 30/11/2018 15:04:10             True  False    True
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 BUILTINAdministrators      WindowsGroup 30/11/2018 15:06:30             True        False
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 Hacker                SqlLogin 04/07/2020 04:23:27             True  False   False
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 Mikey                 SqlLogin 04/07/2020 04:22:13             True  False   False
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 NT AUTHORITYNETWORK SERVICE    WindowsUser 06/06/2020 20:31:21             True        False
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 NT AUTHORITYSYSTEM        WindowsUser 06/06/2020 20:31:21 04/07/2020 04:50:23   True        False
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 sa                  SqlLogin 08/04/2003 09:10:35 04/07/2020 04:51:04   True  False   False
#>

…następnie użytkowników baz danych.

Get-DbaDbUser

Get-DbaDbUser

# pokaż wszystkich użytkowników wybranej bazy danych
Get-DbaDbUser -SqlInstance $server -Database MikeyDatabase | Format-Table

<#
ComputerName InstanceName SqlInstance Database   CreateDate     DateLastModified  Name        Login LoginType AuthenticationType  State HasDbAccess DefaultSchema
------------ ------------ ----------- --------   ----------     ----------------  ----        ----- --------- ------------------  ----- ----------- -------------
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 MikeyDatabase 08/04/2003 09:10:42 04/07/2020 04:18:28 dbo        sa   SqlLogin      Instance Existing    True dbo     
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 MikeyDatabase 08/04/2003 09:10:42 08/04/2003 09:10:42 guest           SqlLogin        None Existing    False guest    
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 MikeyDatabase 13/04/2009 12:59:11 13/04/2009 12:59:11 INFORMATION_SCHEMA    SqlLogin        None Existing    False       
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 MikeyDatabase 04/07/2020 04:28:37 04/07/2020 04:28:37 Mikey       Mikey SqlLogin      Instance Existing    True dbo     
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 MikeyDatabase 13/04/2009 12:59:11 13/04/2009 12:59:11 sys            SqlLogin        None Existing    False       
#>

…kolejnie, role, zarówno na poziomie serwera, jak i bazy

Get-DbaServerRole

Get-DbaServerRole

# zobacz role na poziomie serwera
Get-DbaServerRole -SqlInstance $server | Format-Table

# lub użyj tego by zobaczyć członków tych ról
# Get-DbaServerRoleMember -SqlInstance $server | Format-Table

<#
ComputerName InstanceName SqlInstance Role     Login                           Owner IsFixedRole DateCreated     DateModified    
------------ ------------ ----------- ----     -----                           ----- ----------- -----------     ------------    
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 bulkadmin   {}                             sa      True 13/04/2009 12:59:06 13/04/2009 12:59:06
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 dbcreator   {Mikey}                          sa      True 13/04/2009 12:59:06 13/04/2009 12:59:06
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 diskadmin   {}                             sa      True 13/04/2009 12:59:06 13/04/2009 12:59:06
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 processadmin {}                             sa      True 13/04/2009 12:59:06 13/04/2009 12:59:06
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 public    {}                             sa     False 13/04/2009 12:59:06 13/04/2009 12:59:06
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 securityadmin {Mikey, Hacker}                      sa      True 13/04/2009 12:59:06 13/04/2009 12:59:06
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 serveradmin  {}                             sa      True 13/04/2009 12:59:06 13/04/2009 12:59:06
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 setupadmin  {}                             sa      True 13/04/2009 12:59:06 13/04/2009 12:59:06
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 sysadmin   {sa, BUILTINAdministrators, NT AUTHORITYNETWORK SERVICE} sa      True 13/04/2009 12:59:06 13/04/2009 12:59:06
#>

Get-DbaDbRole

# zobacz role bazodanowe
Get-DbaDbRole -SqlInstance $server -Database MikeyDatabase | Format-Table

<#
ComputerName InstanceName Database   Name       IsFixedRole
------------ ------------ --------   ----       -----------
localhost  MSSQLSERVER MikeyDatabase db_accessadmin      True
localhost  MSSQLSERVER MikeyDatabase db_backupoperator    True
localhost  MSSQLSERVER MikeyDatabase db_datareader      True
localhost  MSSQLSERVER MikeyDatabase db_datawriter      True
localhost  MSSQLSERVER MikeyDatabase db_ddladmin       True
localhost  MSSQLSERVER MikeyDatabase db_denydatareader    True
localhost  MSSQLSERVER MikeyDatabase db_denydatawriter    True
localhost  MSSQLSERVER MikeyDatabase db_executor       False
localhost  MSSQLSERVER MikeyDatabase db_owner         True
localhost  MSSQLSERVER MikeyDatabase db_securityadmin     True
localhost  MSSQLSERVER MikeyDatabase public         False
#>

W końcu, zobacz członków rol bazodanowych:

Get-DbaDbRoleMember

Get-DbaDbRoleMember

# zobacz członków ról bazodanowych
Get-DbaDbRoleMember -SqlInstance $server -Database MikeyDatabase | Format-Table

<#
ComputerName InstanceName SqlInstance Database   Role       UserName Login IsSystemObject LoginType
------------ ------------ ----------- --------   ----       -------- ----- -------------- ---------
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 MikeyDatabase db_denydatareader Hacker  Hacker     False SqlLogin
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 MikeyDatabase db_denydatawriter Hacker  Hacker     False SqlLogin
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 MikeyDatabase db_owner     Mikey  Mikey      False SqlLogin
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 MikeyDatabase db_securityadmin Mikey  Mikey      False SqlLogin
localhost  MSSQLSERVER 4dc570825344 MikeyDatabase db_securityadmin Hacker  Hacker     False SqlLogin
#>

“Teraz mnie widzisz” - rzekł serwer SQL. Oczywiście poza tymi kilkoma przykładami na serwerze jest wiele więcej obiektów, które możemy podglądnąć. Myślę jednak, że ten wpis może zachęcić do sprawdzenia modułu dbatools i używania go na codzień.

Dziękuję,

Mikey